Dokter Weinand Feis

weinand feis oudepekela

De toespraak van dokter Feis:

Geachte aanwezigen,

Welkom allemaal, leden van het management en de staf van de Clockstede, bewoners van de Clockstede en in het bijzonder onze gasten uit Enschede, de heer en mevrouw Poldervaart.

Vanmiddag zijn we allemaal aanwezig bij een kleine maar heel bijzondere gebeurtenis.

Zoals u weet staat het Rode Kruis voor iedereen in de Pekela’s klaar, maar met name ook voor de ouderen in onze gemeente. Elk jaar houden we als Rode Kruis een dagtocht en morgen zijn we er weer voor de jaarlijkse kerstmiddag, maar dan niet hier, maar in het buurthuis de Kiepe.

Nu maak ik een grote stap, geachte aanwezigen.

Ik wil namelijk een van mijn collega’s in herinnering brengen, de heer F.C. Maathuis, huisarts in Nieuwe Pekela. Wat heeft die hier mee te maken zult u zeggen. Dat komt zo.

Dokter F.C. Maathuis, veel wat oudere bewoners zullen hem zeker nog wel herinneren.

Dokter Maathuis was huisarts in Nieuwe Pekela vanaf 1946, toen hij de praktijk overnam van dokter Rijken. Hij was huisarts in de eerste moeilijke jaren na de oorlog, toen het in Pekela armoede troef was. Hij heeft met de bewoners van het dorp de wederopbouw van Pekela tot stand gebracht.

Op 1/4/1970 nam dokter Maathuis afscheid van de Pekelder bevolking en kreeg een andere functie, namelijk die van geneesheerdirecteur in dienst van de Nederlands Hervormde Verpleeginrichting ‘Blaau Hus’ in Heerenveen. De praktijk werd overgenomen door dokter Wartena, de voorganger van dokter Oppewal.
Dokter Maathuis is op 4/12/2006 overleden.

Zijn vrouw is inmiddels 90 jaar en woont in Heerenveen.
Dokter Maathuis heeft twee dochters, de oudste woont in Nieuw Amsterdam en de jongste, mw. Poldervaart in Enschede.  Het verheugt ons u mee te delen dat mw. Poldervaart en haar man heden in ons midden zijn. Na vele jaren zijn ze weer terug in Pekela en hebben vanmiddag een rijtour door het dorp gemaakt om herinneringen boven te halen.

Mooi verhaal zult u denken. Wat heeft dat nu te maken met deze bijeenkomst?
Wel. Dokter Maathuis, en dat is heel bijzonder, heeft tijdens zijn leven een bedrag van 10.000 gulden aan het Rode Kruis geschonken. Het was dus geen legaat of gift bij testament, maar een gift bij leven. Dokter Maathuis moet toen het Rode Kruis een warm hart toegedragen hebben. Of dokter Maathuis voorzitter van het Rode Kruis is geweest is mij niet bekend.

U moet zich voorstellen, 10.000 gulden was omstreeks 1970 een heel groot bedrag. Dit bedrag van 10.000 gulden was het begin van het dokter Maathuisfonds. Hieruit konden materiële en niet-materiële donaties aan de bevolking van Pekela bekostigd worden.  Het fonds is decennialang beheerd door de penningmeester en heeft al die tijd op rente gestaan. Bepaalde activiteiten van de afdeling werden hieruit bekostigd, zoals een bijdrage aan een vakantiereis of dagtocht. Door rente is het fonds ook fors gegroeid tot boven de 8000 euro.

Pikant te vermelden is dat de dochters van dokter Maathuis niet op de hoogte waren van het bestaan van dit fonds. Dokter Maathuis praatte nooit over dit soort dingen.

Het leek het bestuur van het Rode Kruis Pekela, helemaal indachtig de wensen van wijlen de heer Maathuis, een goed idee de bevolking van de Clockstede wat leuks aan te bieden. Dat zal zo aanstonds geschieden. Het bestuur van de afdeling is bij het management van de tehuizen te rade gegaan, en de keus is gevallen op het object dat zo zal worden onthuld. De bewoners van het verzorgingstehuis de Molenhof krijgen volgend jaar ook een presentje.

De wens van de bewoners van de Clockstede ziet u aanstonds.

Gaarne wil ik mw. Poldervaart vragen naar voren te komen en dan zullen wij het object, een gift van dokter Maathuis aan de bevolking van de Clockstede onthullen.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.

W.L. Feis
Voorzitter Rode Kruis Pekela – See more at: http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/4372/3547#sthash.CynfGbFQ.dpuf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *